Ervaring telt! Test het zelf


Oudere werknemers hebben een schat aan ervaring. De organisatie heeft er veel baat bij dat deze ervaring en kennis gedeeld wordt met collega’s. Ook voor de oudere werknemer kan het delen van kennis kansen bieden: bijvoorbeeld taakverrijking/verlichting. Uiteraard is de jongere werknemer ook gebaat bij kennisdeling.
Maar hoe pakt u het aan om uw kennis te delen? En wat heeft u uw collega’s eigenlijk te leren? In de volgende test komt u daar achter!
 
Vul de test in en bespreek de uitkomst met uw leidinggevende of met een coach van Scholte Advisering. Samen met u kunnen wij een plan opstellen hoe u kennisdeling het beste vorm kunt geven.
 
 
50-plusser en werkzaam in de …branche? Dan beschik je over een enorme dosis (levens)ervaring en kennis. Wil jij die delen met collega’s? En hoe pak je dat aan? Test jezelf!
Beantwoord de stellingen en kom er achter of jij stagiaires, leerlingen en minder ervaren collega’s iets kunt leren.
 
 
Resultaat
Na het beantwoorden van alle stellingen trek je een lijn van alle zwartgemaakte bolletjes, dus van 1 > 2 > 3 etc. Bespreek de uitkomst van je test met je leidinggevende. Afhankelijk van het gesprek kun je bepalen of je door wilt gaan.
 

Stelling
Veel ervaring
Enige ervaring
Geen ervaring
1.       Ik bereid instructies voor collega’s goed voor.
O
O
O
2.       Ik geef begrijpelijke instructies, zodat de collega goed weet wat gedaan moet worden.
O
O
O
3.       Ik check na mijn instructie of de collega de instructie heeft begrepen.
O
O
O
4.       Bij het geven van uitleg sluit ik aan bij de kennis en ervaring van de collega.
O
O
O
5.       Ik geef de collega de ruimte om vragen te stellen.
O
O
O
6.       Ik observeer de collega bij de uitvoering van de instructie en geef daarbij feedback.
O
O
O
7.       Ik maak, samen met de collega, een realistische planning en afspraken over de samen werking en begeleiding.
O
O
O
8.       Ik stem de begeleiding af op de wensen en behoeften van de collega.
O
O
O
9.       Ik bewaak de uitvoering en voortgang van de uitvoering van opdrachten en de overige werkzaamheden die de collega in het bedrijf uitvoert.
O
O
O
10.   Ik stimuleer de collega om kritisch naar zichzelf te kijken (zelfreflectie).
O
O
O
11.   Ik spreek de collega aan op zijn / haar eigen verantwoordelijkheid.
O
O
O
12.   Ik deel mijn ervaringen met collega’s om daarvan te leren en anderen te verrijken.
O
O
O
13.   Ik voer regelmatig werkgesprekken.
O
O
O
14.   Ik geef de collega de ruimte en motiveer hem / haar om zelf initiatieven te nemen.
O
O
O
15.   Ik breng naast ervaring en kennis ook het werkplezier over aan de collega.
O
O
O
16.   Ik overleg regelmatig met anderen (bijv. andere leidinggevenden) over de voortgang van de collega.
O
O
O
17.   Ik luister goed naar de collega en toon geduld als het niet gaat zoals gewenst.
O
O
O
18.   Ik hanteer correcte omgangsvormen naar alle betrokkenen.
O
O
O
19.   Ik stimuleer andere medewerkers om de collega te ondersteunen bij de opdrachten en het werk.
O
O
O
20.   Ik bereid het overleg met de collega en andere betrokkenen goed voor.
O
O
O
21.   Ik laat alle werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van relevante weten regelgeving en voorschriften.
O
O
O
22.   Ik leef mij in in de belevingswereld van de ander, door vragen te stellen over diens motivatie.
O
O
O
23.   Ik zorg voor een veilige leerplek voor de collega.
O
O
O
24.   Ik ga vertrouwelijk om met de informatie die ik van collega’s krijg.
O
O
O
25.   Ik evalueer mijn eigen gedrag door overleg te voeren met, of feedback te vragen aan mijn leidinggevende en collega.
O
O
O
26.   Ik bepaal (eventueel in overleg met mijn leidinggevende) welke competenties ik verder moet ontwikkelen als begeleider van collega’s.
O
O
O
27.   Ik volg cursussen, workshops en trainingen en ik lees vakliteratuur om bij te blijven.
O
O
O

 

Scholte advisering

Waanderweg 64
7812 HZ Emmen

routekaart


T 0591 612 163
M 06 5328 08 45
E info@scholteadvisering.nl

Neem contact op

Ons laatste nieuws

De ondernemer en zijn zeilboot
Geplaatst op: 15 juli 2014

Meer nieuws