Persoonlijke Coaching·          Coaching is een individueel traject, wat kan helpen om vaardigheden en  kwaliteiten verder te ontwikkelen of bij te sturen.

·          Coaching is een traject waarvan de effecten op de langere termijn merkbaar zijn

Coachingsgesprekken
 
Tijdens de gesprekken maken we soms gebruik van het naspelen van bepaalde situaties zodat u beter in staat bent om deze in de praktijk toe te passen.
 
Na iedere afspraak krijgt u opdrachten mee om verder te oefenen of om uit te werken. De resultaten koppelt u het volgende gesprek terug en kunnen moeilijke punten verder worden uitgewerkt.
 De manier waarop u zaken en gedrag anders gaat aanpakken moet bij u passen!
 
Voordelen van coaching

·         Het voordeel van coaching is de persoonlijke aandacht
 
·         Coaching gaat over de aspecten waar u uzelf verder in wilt ontwikkelen.

·         Coaching gebeurt op een wijze die past bij u en op een tijdstip en een locatie die u uitkomt.

·         Bij persoonlijke coaching kunt u niet onderuitzakken of de leerstof langs u heen laten gaan, het vraagt om een actieve deelname.
 
Resultaat
 
In een relatief korte tijd maakt men een enorme ontwikkeling door, waarvan de effecten op de lange termijn nog steeds merkbaar zullen zijn.
 
Werkwijze coaching

Eerst komen wij u vrijblijvend en kosteloos inventariseren wat de wensen zijn. Vervolgens wordt u voorgesteld aan uw persoonlijke coach. Wij vinden het belangrijk dat het goed ‘klikt’ tussen u en uw coach. Een vertrouwensband is immers een voorwaarde voor een goede samenwerking tijdens de coaching.
 
In het vervolg gesprek worden de doelen en resultaten vastgesteld en ook de te verwachten aantal gesprekken.

De vervolgafspraken plannen we per keer, zodat er voldoende tijd is om uw leerpunten in de praktijk te brengen. Aan het einde van een coachingstraject evalueren we het coachingstraject en de afgesproken resultaten.
 
 
 
 

 

Scholte advisering

Waanderweg 64
7812 HZ Emmen

routekaart


T 0591 612 163
M 06 5328 08 45
E info@scholteadvisering.nl

Neem contact op

Ons laatste nieuws

De ondernemer en zijn zeilboot
Geplaatst op: 15 juli 2014

Meer nieuws