Re-integratie 1e en 2e spoor


Er zijn bij ziekte (arbeidsongeschiktheid) een aantal belangrijke spelregels die voor u belangrijk zijn.

• Als u ziek bent, is het belangrijk dat u de verzuimregels van uw werkgever in acht neemt.
  Ook moet u er alles aan doen om weer aan het werk te kunnen.
  Bent u in loondienst, dan bepaald u samen met uw werkgever en de bedrijfsarts wat er nodig is voor uw
  re-integratie.

• Bij ziekte moet u actief meewerken aan uw terugkeer naar werk.
  Daarvoor is ook uw werkgever verantwoordelijk.
  Als terugkeer naar uw functie niet meer mogelijk is, moet u ander (passend) werk accepteren.

Re-integratie 1e spoor


Als blijkt dat u uw eigen werk niet meer kunt uitvoeren, dan moet uw werkgever, volgens richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter eerst binnen het bedrijf onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor ander passend werk. Dit zogenaamde 1e spoor traject moet leiden naar aangepast eigen werk of ander passend werk binnen het eigen bedrijf.

Richtlijnen voor re-integratie 1e spoor zijn vastgelegd binnen de Wet Verbetering Poortwachter. Het UWV kent ook vele richtlijnen voor aangepast eigen werk of ander passend werk bij uw eigen werkgever.
Scholte Advisering kan u ondersteunen als werknemer maar ook de werkgever adviseren bij het vinden van aangepast eigen werk of ander passend werk. Wij kennen de complexe regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter en richtlijnen van het UWV.

Re-integratie 2e spoor

U en uw werkgever zijn gebaat bij een zo kort mogelijke trajectduur. Daarom beginnen wij zo snel mogelijk met bemiddeling. Ook als u nog in de fase van probleemverwerking of nadere oriëntatie bezig bent.
Wij willen samen met u de periode van arbeidsongeschiktheid zo kort mogelijk houden om de kansen op een andere baan maximaal te houden.

Een 2e spoor traject bestaat uit de volgende onderdelen:

Intake en trajectplan
Voorafgaande aan het re-integratietraject is er een intakegesprek.
Tijdens het intakegesprek krijgen we een beeld van u en de mogelijkheden ten opzichte van de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van dit intakegesprek maken we een trajectplan. Daarin worden realistische doelen gesteld en ook hoe wij samen met u deze kunnen bereiken. Dit document wordt door  u (als kandidaat) en de re-integratiebemiddelaar ondertekend

Bemiddeling
De re-integratiebemiddelaar heeft regelmatig persoonlijke gesprekken met u.
Daarnaast houdt de re-integratiebemiddelaar zich bezig met het actief mee zoeken op de banenmarkt. Als er een grote afstand is van de arbeidsmarkt kan er gekozen worden voor een leer/stagetraject. Doel is zorgen voor (andere nieuwe) werkervaring zodat u meer kansen krijgt op de arbeidsmarkt.

Plaatsing en nazorg
Als er een passende baan gevonden is, wordt er regelmatig contract met u onderhouden en eventueel met de nieuwe werkgever. Tijdens de nazorgperiode kunt u en uw nieuwe werkgever terugvallen op Scholte Advisering voor allerlei relevante vragen.

 

Scholte advisering

Waanderweg 64
7812 HZ Emmen

routekaart


T 0591 612 163
M 06 5328 08 45
E info@scholteadvisering.nl

Neem contact op

Ons laatste nieuws

De ondernemer en zijn zeilboot
Geplaatst op: 15 juli 2014

Meer nieuws