WIA informatie

 

 

Wet Poortwachter: de eerste twee ziektejaren minimaal 70% van uw salaris doorbetaald

 

 

 

WIA-keuring door UWV aan eind 2e jaar.

 

 

Tussen de

80 - 100% arbeidsongeschikt, geen of nauwelijks mogelijkheid tot herstel.

 

Tussen de

80 - 100% arbeidsongeschikt, mogelijkheid tot herstel.

 

Tussen de

35 - 80% arbeidsongeschikt.

 

Minder dan

35% arbeidsongeschikt of volledig arbeidsgeschikt.

 

 

 

IVA: 75% van het oude loon tot 65ste jaar.

 

WGA: werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

 

Geen uitkering.

 

 

Loongerelateerde uitkering afhankelijk van arbeidsverleden conform WW. Bent u tijdelijk 80 - 100% arbeidsongeschikt dan geldt deze uitkering ongeacht de tijdsduur.

 

Werk

Huidige loon + 70% (eerste 2 maanden 75%) verschil oude loon en huidige loon.

Geen werk

70% oude loon (eerste 2 maanden 75%).

Na deze periode:

Voldoende werk

U verdient 50% of meer dan wat u in theorie kan verdienen.

Geen of onvoldoende werk

U verdient minder dan 50% van wat u in theorie kan verdienen.

Loonaanvulling tot 65ste jaar:

Huidig loon + 70% van verschil met het oude loon en wat u in theorie nog zou kunnen verdienen.

Vervolguitkering tot 65ste jaar:

Huidig loon + % van het minimumloon (afhankelijk van a.o. klasse).

 

                       

 

De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA): IVA en WGA

 

De WIA bestaat uit twee onderdelen:

-  De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

-  De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

 

 

Is uw loonverlies meer dan 80% en is er praktisch geen kans op herstel?

In dit geval valt u onder de IVA, de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt verklaard. U krijgt tot uw 65ste levensjaar een uitkering van 75% van uw laatstverdiende loon. In principe wordt u niet meer herbeoordeeld.

 

Is uw loonverlies tenminste 35%, maar minder dan 80%?

U valt onder de WGA, de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Areidsgeschikten. In deze regeling staat centraal dat u zoveel mogelijk aan het werk blijft. Het verstrekken van de uitkering is qua duur en hoogte daarop ingesteld. In de WGA krijgt u eerst een loongerelateerde uitkering, daarna een loonaanvulling of een vervolguitkering. De uitkeringen zijn hoger, naarmate u meer verdient.

 

 

 

Meer dan 80% loonverlies, maar misschien kans op herstel?

Is uw loonverlies meer dan 80% maar denkt de verzekeringsarts dat herstel wel mogelijk is, dan wordt u ingedeeld in de WGA, de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U heeft volgens de regels van de WGA recht op de loongerelateerde uitkering. Gedurende 5 jaar wordt u jaarlijks herkeurd. Blijft u volledig arbeidsongeschikt, dan krijgt u alsnog een IVA-uitkering, anders blijft u in de WGA.

 

Is uw loonverlies minder dan 35%?

Dan valt u niet onder de WIA. U krijgt geen uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. U blijft in principe in dienst bij uw werkgever. Hij moet moeite doen om een geschikte functie voor u te vinden. In het eigen bedrijf of bij een andere werkgever. Pas als dat aantoonbaar niet lukt, mag hij eventueel een ontslagvergunning aanvragen. Als u, na uw ontslag een andere werkgever vindt, dan geniet de nieuwe werkgever een aantal voordelen.

 

Tip:

-        Houd heel goed bij welke inspanningen worden verricht om te zorgen dat u een passende functie krijgt. Neem zelf ook initiatief.

 

 

 

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

 

 

 

Voordelen voor de toekomstige werkgever.

Een werkgever die u, ondanks uw gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, in dienst wil nemen, heeft recht op bepaalde voordelen.

-           Drie jaar lang krijgt hij jaarlijks korting op de werkgeverspremie voor de WAO/WIA en de WW. Voor oudere werknemers en jonggehandicapten geldt een extra premievrijstelling.

-           Mocht u in de eerste vijf jaar toch ziek worden dan betaald de werkgever uw loon door, maar krijgt daarvoor compensatie door het UWV. Dit wordt de no-risc-polis genoemd. De termijn van 5 jaar kan soms verlengd worden. De werkgever loopt dus geen financiële risico?s door u in dienst te nemen. Voor jonggehandicapten geldt de termijn van 5 jaar niet. Ook na die periode heeft de werkgever recht op die compensatie.

-           Een werkgever kan een vergoeding krijgen voor kosten die gemaakt worden om de werkplek of machines aan te passen. Een aantal vergoedingen kunt u zelf vergoed krijgen.

 

 

 

 

Proefplaatsing

Een nieuwe werkgever is echt bereid om u in dienst te nemen, maar hij heeft toch wat twijfels of u dit werk wel aan kunt? Dan is een proefplaatsing voor maximaal 3 maanden mogelijk. Uw nieuwe werkgever hoeft geen loon te betalen en u behoudt uw uitkering. Wel moet hij de intentie uitspreken om u bij goed functioneren een dienstverband aan te bieden.

 

Voor u zelf beginnen?

Het starten van een eigen bedrijf kan voor u een ideale manier zijn om weer aan het werk te gaan. U kunt uw eigen tijd indelen en uw werk compenseren met uw beperkingen. Het vergt wel heel veel doorzettingsvermogen. Als u zelf een bedrijf wilt beginnen, of als freelancer aan het werk wilt, dan kan het UWV u daarbij ondersteunen. Ook kan het UWV ondersteunen bij een onderzoek naar de haalbaarheid van uw plannen. Met hun hulp kunt het re-integratietraject daarop richten.

 

Informeer bij het UWV naar de mogelijkheden. Pas als uw bedrijf daadwerkelijk winst maakt, heeft dat gevolgen voor de hoogte van uw uitkering.

-   U kunt ook contact opnemen met de FNV-bond voor Zelfstandigen zonder Personeel (FNV ZZP)

 

 

             
 

Scholte advisering

Waanderweg 64
7812 HZ Emmen

routekaart


T 0591 612 163
M 06 5328 08 45
E info@scholteadvisering.nl

Neem contact op

Ons laatste nieuws

De ondernemer en zijn zeilboot
Geplaatst op: 15 juli 2014

Meer nieuws