CoachingCoaching is een individueel traject, wat  helpt om inzicht te krijgen, vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen of bij te sturen.

Coaching is een traject waarbij in relatief korte tijd een enorme ontwikkeling doormaakt en de effecten op de langere  termijn nog steeds merkbaar zullen zijn

Coachingsgesprekken

Tijdens de gesprekken maken we soms gebruik van het naspelen van bepaalde situaties zodat de medewerker beter in staat is om deze in de praktijk toe te passen.
Na iedere afspraak krijgt men opdrachten mee om deze verder te oefenen of om uit te werken. De resultaten koppelt men in het volgende gesprek terug en kunnen moeilijke punten verder worden uitgewerkt.
De manier waarop men zaken en gedrag anders gaat aanpakken moet bij de medewerker passen!

Voordelen van coaching

• Het voordeel van coaching is de persoonlijke aandacht
• Coaching gaat over de aspecten waar men zich verder in wilt ontwikkelen.
• Coaching gebeurt op een wijze die past bij de medewerker en op een tijdstip en een locatie die uitkomt.
• Bij persoonlijke coaching kan men niet onderuitzakken of de leerstof langs zich heen laten gaan, het vraagt om een actieve deelname.

Resultaat

In een relatief korte tijd maakt men een enorme ontwikkeling door, waarvan de effecten op de lange termijn nog steeds merkbaar zullen zijn.

Werkwijze coaching

Eerst komen wij u vrijblijvend en kosteloos inventariseren wat de wensen zijn. Vervolgens wordt de medewerker voorgesteld aan de persoonlijke coach. Wij vinden het belangrijk dat het goed ‘klikt’ tussen de medewerker en de coach. Een vertrouwensband is immers een voorwaarde voor een goede samenwerking tijdens de coaching.

In het vervolg gesprek worden de doelen en resultaten vastgesteld en ook de te verwachten aantal gesprekken.

De vervolgafspraken plannen we per keer, zodat er voldoende tijd is om de leerpunten in de praktijk te brengen. Aan het einde van een coachingstraject evalueren we het coachingstraject en de afgesproken resultaten.
 

Scholte advisering

Waanderweg 64
7812 HZ Emmen

routekaart


T 0591 612 163
M 06 5328 08 45
E info@scholteadvisering.nl

Neem contact op

Ons laatste nieuws

De ondernemer en zijn zeilboot
Geplaatst op: 15 juli 2014

Meer nieuws