Deskundigen oordeel bij re-integratie


Wat is het en wanneer heb je het nodig?
 
Natuurlijk wil je de re-integratie van een werknemer zelf oplossen, maar als het stagneert door bijvoorbeeld meningsverschillen, bestaat er een deskundigenoordeel van het UWV. Wat houdt dat precies in?
 
Het deskundigenoordeel is niet bindend. Het doel is simpelweg om er samen uit te komen. Bezwaar aantekenen tegen het deskundigenoordeel is daarom ook niet mogelijk. Toch is het oordeel wel degelijk belangrijk. Het kan een rol spelen bij een eventuele loonvordering door de werknemer of een eventuele loonsanctie door de werkgever.
 
Oordeel geven
Over de volgende zaken wordt een oordeel gegeven door het UWV:
·         De arbeids(on)geschiktheid van de werknemer.
·         De re-integratie-inspanningen van de werknemer.
·         Passend werk binnen het bedrijf voor de werknemer.
·         De re-integratie-inspanningen van de werkgever.
Uitslag
De werkgever, werknemer en de arbodienst ontvangen de uitslag van het onderzoek. Hierin staat het oordeel over de vraag of de werknemer geschikt of ongeschikt is voor zijn eigen werk en over de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer. Tevens krijgen de werknemer en arbodienst ook de medische informatie. De arbodienst kan ook een nadere toelichting vragen. Verwacht echter geen oordeel van het UWV over salarismaatregelen. Daar is de rechter immers voor.
 
Aanvraag
Beide partijen kunnen een oordeel vragen over de re-integratie-inspanningen van de werknemer. Echter, als de werkgever het aanvraagt en de werknemer wil niet meewerken, dan hoeft dat ook niet. Dat houdt in dat er geen deskundigenoordeel plaats vindt. De werknemer kan dan ook niet naar de rechter om het loon eventueel te vorderen. Komt het echter wel tot een rechtszaak dan kan de rechter alsnog om een deskundigenoordeel verzoeken. Dit is nog steeds niet bindend maar kan voor de rechter een rol van betekenis spelen.
 
Kosten
Een deskundigenoordeel kost vijftig euro. Deze prijs is gelijk voor zowel de werknemer als werkgever. Je kan het aanvragen via de site van het UWV. Er zijn twee soorten formulieren: één voor de werknemer en één voor de werkgever. Zorg er als werkgever voor dat het UWV daarbij ook de probleemanalyse, het oordeel van de arbodienst over uw verschil van mening en het plan van aanpak (met ingevuld bedrijfsprofiel) ontvangt. Een werknemer die  informatie niet heeft, kan op het aanvraagformulier in eigen woorden de zaak uitleggen.
 
Wilt u meer weten, wij kunnen u hierbij adviseren en ondersteunen.
0591-612163 
 

Scholte advisering

Waanderweg 64
7812 HZ Emmen

routekaart


T 0591 612 163
M 06 5328 08 45
E info@scholteadvisering.nl

Neem contact op

Ons laatste nieuws

De ondernemer en zijn zeilboot
Geplaatst op: 15 juli 2014

Meer nieuws