Professionalisering van uw organisatie


Organisaties veranderen, niet altijd op basis van vrije keuzes.

 

De veranderende economie, tegenvallende bedrijfsresultaten, of juist de groei van uw organisatie kunnen redenen zijn om uw organisatie te professionaliseren.
In alle situaties vormen de toekomstplannen en uw bedrijfsdoelstelling het vertrekpunt.
Zij bepalen de richting van de werkprocessen.

  • Welke resultaten moeten worden behaald, welke taken moeten worden uitgevoerd en hoe?
  • Hoe maak je dit toetsbaar, welke competenties zijn hierbij dan vereist.

 

In samenspraak met u stellen wij een stappen en actieplan op zodat u weet wat wanneer gebeurt.

In veel gevallen is subsidie mogelijk, bijvoorbeeld;

- opstellen en implementeren van een personeelsbeleidsplan
- opstellen van functieprofielen en het verbeteren van de inzet van uw medewerkers

 

Een personeelsbeleidsplan kan breed worden opgezet, maar ook het uitwerken van een specifiek onderwerp is subsidiabel. Voorbeelden hiervan zijn thuiswerkbeleid, leeftijdsbewust beleid, en omgaan met vergrijzing binnen uw organisatie.

 

 

 

Scholte advisering

Waanderweg 64
7812 HZ Emmen

routekaart


T 0591 612 163
M 06 5328 08 45
E info@scholteadvisering.nl

Neem contact op

Ons laatste nieuws

De ondernemer en zijn zeilboot
Geplaatst op: 15 juli 2014

Meer nieuws