Reorganisatie


Verbeteringsprocessen of een afnemend werkaanbod kunnen vermindering van het personeelsbestand noodzakelijk maken.

 

Het sluiten of verplaatsen van bedrijfsonderdelen brengt vaak reductie van personeel met zich mee.

Scholte Advisering heeft ruime ervaring in het uitvoeren van personele reorganisaties en kan u in het gehele traject als volgt ondersteuning bieden:

  • advies en inzichtelijk maken, personele bezetting en herplaatsing;
  • advies over het reorganisatieproces en de communicatie;
  • ontwikkelen en toepassen sociaal plan;
  • adviesaanvraag aan en afstemming met Ondernemingsraad;
  • overleg met vakbonden;
  • wet- en regelgeving in acht nemen;
  • uitvoering geven aan ontslagzaken.

Alleen daar waar nodig biedt Scholte Advisering ondersteuning. Om de kosten beheersbaar te houden wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw eigen (p&o) medewerkers,HRM werkzaamheden te laten verrichten.

 

 

Scholte advisering

Waanderweg 64
7812 HZ Emmen

routekaart


T 0591 612 163
M 06 5328 08 45
E info@scholteadvisering.nl

Neem contact op

Ons laatste nieuws

De ondernemer en zijn zeilboot
Geplaatst op: 15 juli 2014

Meer nieuws