Terugdringing verzuim 3 stappen


Verzuimbeheersing in 3 praktische stappen
 
Gelukkig is verzuim een aandachtsgebied dat te managen is. Maar een goede praktijk van verzuimbeheersing staat niet op zich. Het is een dagelijkse taak van u en uw management om tijd te steken in het terugdringen en voorkomen van verzuim. Het belang hiervan is groot: bij arbeidsongeschiktheid van uw werknemer moet u hem of haar namelijk twee jaar loon doorbetalen!


STAP 1: Pak eerst de actuele problematiek aan
Met deze eerste stap leert u hoe u met een goede analyse van verzuim het verzuimpercentage in uw bedrijf laat dalen, waardoor de verzuimkosten lager worden. U kunt hierbij verschillende doelen stellen voor verzuimregistratie. Bijvoorbeeld:
 
1.     Bekijk per kwartaal wat er veranderd is in het ziekteverzuim en pas aan de hand daarvan de doelen en de aanpak aan.
2.     Zorg dat u in een oogopslag kunt zien wat het verzuimgedrag van een medewerker is en wie er bijvoorbeeld frequent kort verzuimd of langdurig ziek is. Frequent verzuim, bijvoorbeeld altijd op de vrijdag of maandag kunnen andere redenen hebben dan arbeidsongeschiktheid.
 
 
STAP 2: Maak uw verzuimbeleid meetbaar
Formuleer uw doelstellingen in cijfers en winst. Door doelstellingen te formuleren wordt duidelijk wanneer u vindt dat het goed gaat. Dit doet u als volgt:
 
1.     Maak de doelstelling tijdsgebonden, bijvoorbeeld een looptijd van een half jaar of per kwartaal.
2.     Formuleer de doelstelling procentueel: bijvoorbeeld een daling van 5 procent. Zo is  het streven zowel voor afdelingen met een hoog als een laag verzuim prikkelend.
 

STAP 3: Geef verzuimende medewerkers extra aandacht
Aan de hand van de kwalitatieve en kwantitatieve analyse die u nu hebt gemaakt, weet u waar u op korte termijn uw aandacht op gaat richten. Maar hoe lost u de zaken op die al tijden vastzitten en waarop u maar geen grip krijgt?

Dat kan het beste door de verzuimaanpak in te bedden in de integrale bedrijfsvoering en het HRM-beleid. Geef uw werknemers daarbij de aandacht die ze verdienen:
 
·          Denk in termen van resultaat en niet van oorzaken, schuld, et cetera.
·          Blaas het verslechterde contact met de werknemer nieuw leven in. Dit vereist moed, want de medewerker kan een groot aantal verwijten naar u maken.
 
 
Uw winst op de lange termijn
Het is zinvol verzuim op de langere termijn aan te pakken en het niet te houden bij het alsmaar blussen van brandjes. Uw doel is immers verzuimreductie, verzuimbeheersing en het realiseren van een gezonde organisatie waarin u uw investeringen in gezond werken terugverdient.Zaken als verzuimbegeleiding, verzuimmanagement, het inschakelen van een arbodienst en wettelijke regelingen zoals de WIA moet u in uw beleid meenemen.
·         Bij verzuim komt dus veel kijken. Daarom hebben wij een stappenplan waarmee  uw taken worden vergemakkelijkt. Hiermee neemt u het verzuim binnen uw bedrijf én uw verzuimbeleid onder de loep, zodat u voortaan geen detail meer over het hoofd kunt zien.
 
Wilt u ondersteuning bij het in beeld brengen van het verzuim en wat u nu kunt doen dan adviseren en ondersteunen wij u graag!
 

Scholte advisering

Waanderweg 64
7812 HZ Emmen

routekaart


T 0591 612 163
M 06 5328 08 45
E info@scholteadvisering.nl

Neem contact op

Ons laatste nieuws

De ondernemer en zijn zeilboot
Geplaatst op: 15 juli 2014

Meer nieuws